Ambassadörer

Uppdaterad

Ambassadörerna Lars Danielsson, Torbjörn Haak och Mikael Lindvall leder EU-representationen tillsammans med kanslichefen Åsa Ring.

Lars Danielsson, Torbjörn Haak och Mikael Lindvall
Sveriges ambassadörer till EU: Lars Danielsson, Torbjörn Haak och Mikael Lindvall Foto: Hani Kanaftchian

Lars Danielsson

Lars Danielsson är myndighetschef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Han är Sveriges så kallade ständige representant och leder arbetet tillsammans med sina kollegor Torbjörn Haak och Mikael Lindvall.

Medlemsländernas ambassadörer förbereder kommande möten i ministerrådet i Coreper I och II. Som ständig representant deltar Lars Danielsson i Coreper II där han varje vecka träffar sina EU-kollegor. I Coreper II förbereder ambassadörerna fyra ministerråd: ekonomiska och finansiella frågor, utrikespolitik, allmänna frågor och rådet för rättsliga och inrikes frågor. I Coreper II förbereds också frågor som är relaterade till Storbritanniens utträde ur EU.

Lars Danielsson på Twitter
CV
Pressbild

Torbjörn Haak

Som Sveriges biträdande ständiga representant företräder ambassadör Torbjörn Haak Sverige i Coreper I.

Där förbereds sex ministerrådskonstellationer inom ett mycket brett spektrum av frågor. Här ingår rådet för jordbruk och fiske, för miljö, för konkurrensfrågor samt för transport, telekommunikation och energi. Till detta kommer rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott och slutligen även rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

Torbjörn Haak på Twitter
CV
Pressbild

Mikael Lindvall

Ambassadör Mikael Lindvall är chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik. Enheten är UD:s förlängda arm i Bryssel. 

Mikael Lindvall företräder Sverige i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, KUSP.

Mikael Lindvall på Twitter
CV
Pressbild

Kontakt

Lars Danielsson
Ambassadör, myndighetschef och Sveriges ständige representant till EU
Telefon +32 (0)2 289 56 43 (Agneta Bergendahl Szmida, assistent)
e-post till Lars Danielsson
Agneta Bergendahl Szmida
Assistent till Lars Danielsson
Telefon +32 (0)2 289 56 43
e-post till Agneta Bergendahl Szmida
Torbjörn Haak
Ambassadör, biträdande myndighetschef och Sveriges biträdande ständiga representant till EU
Telefon +32 (0) 2 289 56 44 (Christine Hollner, assistent)
Christine Hollner
Assistent till Torbjörn Haak
Telefon +32 (0) 2 289 56 44
e-post till Christine Hollner
Mikael Lindvall
Ambassadör, chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik och Sveriges representant i KUSP
Telefon +32 (0)2 289 56 07 (Helena Johansson, assistent)
e-post till Mikael Lindvall
Helena Johansson
Assistent till Mikael Lindvall
Telefon +32 (0)2 289 56 07
e-post till Helena Johansson
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Fakta: Coreper

 • Samordnar och förbereder möten i ministerrådet.
 • Förhandlar lagförslag innan slutlig behandling på ministernivå.
 • Coreper II arbetar bland annat med utrikespolitik, migration, EU:s budget och brexit.
 • Coreper I arbetar bland annat med miljö, EU:s inre marknad, transportfrågor, arbetsmarknad och fiske.
 • Består av medlemsländernas EU-ambassadörer.
 • Är en fransk förkortning som betyder Ständiga representanternas kommitté.

Fakta: KUSP

 • Arbetar med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt den gemensamma försvarspolitiken.
 • Lämnar rekommendationer till ministerrådet om strategisk inriktning.
 • Ansvarar för EU:s krishanteringsinsatser.
 • Består av medlemsländernas KUSP-ambassadörer.
 • Står för Kommittéen för utrikes- och säkerhetspolitik.