Ambassadörer

Vid Sveriges EU-representation finns tre ambassadörer: Lars Danielsson, Åsa Webber och Mikael Lindvall. Tillsammans med kanslichefen Mikael Lesko leder de representationen.

Webber, Danielsson och Lindvall
Åsa Webber, Lars Danielsson och Mikael Lindvall är EU-representationens tre ambassadörer. Foto; EU-representationen

Lars Danielsson

Lars Danielsson är myndighetschef för Sveriges ständiga representation till EU. Han är Sveriges så kallade ständige representant och leder arbetet tillsammans med sina kolleger Åsa Webber och Mikael Lindvall.

Coreper är det Europeiska ministerrådets viktigaste förberedande organ och möts varje vecka. Som ständig representant deltar Lars Danielsson i Coreper II. Där förbereds fyra ministerråd: ekonomiska och finansiella frågor, utrikespolitik, allmänna frågor och slutligen rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Lars Danielsson på Twitter
CV
Pressbild

 

Åsa Webber

Som Sveriges biträdande ständiga representant företräder ambassadör Åsa Webber Sverige i Coreper I.

Där förbereds sex ministerrådskonstellationer inom ett mycket brett spektrum av frågor. Här ingår rådet för jordbruk och fiske, för miljö, för konkurrensfrågor samt för transport, telekommunikation och energi. Till detta kommer rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott och slutligen även rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

Åsa Webber på Twitter
CV
Pressbild

Mikael Lindvall

Ambassadör Mikael Lindvall är chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik. Enheten är UD:s förlängda arm i Bryssel. 

Mikael Lindvall företräder Sverige i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, KUSP.

Mikael Lindvall på Twitter
CV
Pressbild

Kontakt

Lars Danielsson
Ambassadör, myndighetschef och Sveriges ständige representant till EU)
Telefon +32 (0)2 289 56 45 (Helen Nyström, assistent)
e-post till Lars Danielsson
Helen Nyström
Assistent till Lars Danielsson
Telefon +32 (0)2 289 56 43
e-post till Helen Nyström
Åsa Webber
Ambassadör, biträdande myndighetschef och Sveriges biträdande ständiga representant till EU)
Fax Telefon +32 (0) 2 289 56 42 (Sara Holmberg, assistent)
Beatrice Holmlund
Assistent till Åsa Webber
Telefon +32 (0)2 289 56 44
e-post till Beatrice Holmlund
Mikael Lindvall
Ambassadör, chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik och Sveriges representant i KUSP)
Telefon +32 (0)2 289 56 57 (Jeanette Lindzter, assistent)
e-post till Mikael Lindvall
Jeanette Lindzter
Assistent till ambassadör och KUSP-representant Mikael Lindvall
Telefon +32 (0)2 289 56 07
e-post till Jeanette Lindzter
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen