Bistånd och utveckling

Gruppen samordnar svenskt deltagande i EU:s gemensamma utvecklingspolitik och humanitära arbete. Det handlar bland annat om deltagande i rådets allmänna biståndsgrupp, arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och arbetsgruppen för humanitärt bistånd och livsmedelsbistånd.

Gruppen hör till EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik.

Kontakt

Helena Lagerlöf
Ministerråd (samordningsansvar för utvecklingspolitik)
Telefon +32 (0)2 289 57 34
e-post till Helena Lagerlöf
Jenny Lennung-Malmqvist
Ambassadråd (rådsarbetsgrupperna för bistånd och för mänskliga rättigheter, samordning av utvecklingsfrågor för utrikesrådet)
Telefon +32 (0)2 289 56 06
e-post till Jenny Lennung-Malmqvist
Hannah Widstam
Ambassadråd (arbetsgruppen för Afrika, Västindien och Stilla havsområdet, Europeiska utvecklingsfonden, humanitära frågor och nedrustning)
Telefon +32 (0)2 289 57 04
e-post till Hannah Widstam
Kristina Künhel
Ambassadråd (Kontaktlänk SIDA/KOM)
Telefon +32 (2) 289 56 37
e-post till Kristina Künhel
Hannes Floman
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 58 41
e-post till Hannes Floman
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen