Försvarspolitik

Gruppen samordnar svenskt deltagande i de rådsarbetsgrupper och kommittéer som behandlar EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik. Också EU:s samarbete med Nato bland annat inom ramen för Nato:s militärkommitté hanteras av gruppen.

Gruppen hanterar också frågor som rör EU:s militära insatser, försvarsmateriel, förmågeutveckling och förebyggande av konflikter liksom Europeiska försvarsbyrån och Europeiska satellitcentret.

Försvargruppen tillhör representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik.

Kontakt

Gudrun Carlsson
Försvarsråd (gruppsamordnare för försvarsgruppen, försvarsdimensionen av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, politisk-militära arbetsgruppen, EU/Nato:s kapacitetsgrupp)
Telefon +32 (0)2 289 58 70
e-post till Gudrun Carlsson
Hans Pechan
Försvarsråd (Europeiska försvarsbyrån, försvarsrelaterat materiel, forskning och teknologi, Europeiska satellitcentret och försvarsmateriel inom Nato)
Telefon +32 (0)2 289 58 31
e-post till Hans Pechan
Mikael Siklosi
Överste, Ställföreträdande militär representant (Militärkommittén (EUMC), Militärkommitténs arbetsgrupp (EUMCWG), Militära GSFP-insatser och Militär bemanning)
Telefon +32 (0)2 289 57 83
e-post till Mikael Siklosi
Rolf Hultman
Kommendörkapten, Militär Rådgivare (Militärkommittén (EUMC), Militärkommitténs arbetsgrupp (EUMCWG) och Militär bemanning)
Telefon +32 (0)2 289 58 32
e-post till Rolf Hultman
Thomas Nilsson
Generalmajor, Militär representant (Militär rådgivare, Militär representant i EU:s Militärkommitté och i NATO:s Militärkommitté (EAPMC) )
Telefon +32 (0)2 289 56 94
e-post till Thomas Nilsson
Victoria Frelén
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 58 33
e-post till Victoria Frelén
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen