Handel

Handelsgruppen ansvarar för ett brett spektrum av handelsrelaterade frågor. De handlar om varor, tjänster, investeringar, offentlig upphandling, regulativt samarbete, hållbar utveckling och immaterialrätt. Dessa behandlas i handelspolitiska kommittén och i andra närliggande arbetsgrupper. Arbetet rör främst bilaterala frihandelsavtal men också WTO samt lagstiftningsfrågor inom både tull och handel.

Gruppen bevakar Europaparlamentets handelsutskott och har därtill ansvar för transatlantiska relationer (COTRA) respektive EFTA.

Gruppen hör till EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik.

Kontakt

Kristin Eckardt Johannsen
Ministerråd (gruppsamordnare, handelspolitiska kommittén, FAC/handel, frihandelsavtal, multilaterala handelsförhandlingar inklusive WTO)
Telefon +32 (0)2 289 56 21
e-post till Kristin Eckardt Johannsen
Lena Lindberg
Ambassadråd (tjänster och investeringar, avtal om investeringsskydd, COTRA, samordning av relationer till EP i handelsfrågor)
Telefon +32 (0)2 289 56 76
e-post till Lena Lindberg
Ulrika Lyckman Alnered
Ambassadråd (tullfrågor och tullsamarbete, ursprungsregler och handelsprocedurer)
Telefon +32 (0)2 289 57 42
e-post till Ulrika Lyckman Alnered
Marcus Mangan
Handläggare (arbetsgruppen för EFTA, Brexit och handelsrelationer med UK)
Telefon +32 (0)2 289 5724
e-post till Marcus Mangan
Pegah Behseta Sundell
Andra ambassadsekreterare (arbetsgruppen för handelsfrågor, skyddsåtgärder och sanktioner, WTO)
Telefon +32 (0)2 289 5736
e-post till Pegah Behseta Sundell
Jonas Wester
Andra ambassadsekreterare (inre marknadsfrågor, konkurrenskraftsrådet)
Telefon +32 (0)2 289 57 28
e-post till Jonas Wester
Ajla Hasanbegovic
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 57 26
e-post till Ajla Hasanbegovic
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen