Miljö och energi

Gruppen ansvarar för ett brett spektra av frågor inom miljö- och energiområdet. Här hanteras klimatfrågor inklusive uppföljning av COP21, EU:s energiunion, avfall och återvinning (cirkulär ekonomi), luftkvalitet och kemikalier. Enhetens tjänstemän är utsända från Miljö- och energidepartementet.

Kontakt

Truls Borgström
Energiråd (energiunionen inklusive inre energimarknaden, förnybar energi, energieffektivisering och försörjningstrygghet)
Telefon Telefon +32 2 289 57 67
e-post till Truls Borgström
Ida Edwertz
Miljöråd (cirkulär ekonomi, avfall och kemikalier)
Telefon +32 2 289 56 48
e-post till Ida Edwertz
Loïc Viatte
Miljöråd (luftutsläpp, LULUCF, vatten och biologisk mångfald)
Telefon Telefon +32 2 289 56 02
e-post till Loïc Viatte
Martin Widstam
Miljöråd (klimatfrågor och uppföljning av COP21)
Telefon Telefon +32 2 289 56 82
e-post till Martin Widstam
Anna Nummelin
Assistent
Telefon +32 2 289 56 29
e-post till Anna Nummelin
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen