Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes- och säkerhetspolitik

Uppdaterad

Gruppen samordnar Sveriges ståndpunkter inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP. Här förbereds bland annat frågor om EU:s grannskapspolitik inklusive Östliga partnerskapet, EU:s utvidgning och EU:s relationer med omvärlden i övrigt. Gruppen ansvarar också för EU:s civila insatser och krishantering.

Kontakt

Eddy Fonyódi
Första ambassadsekreterare - Gruppsamordnare för POL-gruppen, CIVKOM, EU:s civila krishantering
Telefon +32 (0)2 289 57 62
e-post till Eddy Fonyódi
Olivia Lövgren Ternman
Handläggare - Europeiska fredsfaciliteten/EPF, Latin Amerika och Karibien (COLAC)
Telefon +32 (0)2 289 56 39
e-post till Olivia Lövgren Ternman
Louise Stenfors Eidrup (MENA-regionen/MaMa/MOG
Telefon +32 (0) 2 289 57 18
e-post till Louise Stenfors Eidrup (MENA-regionen/MaMa/MOG
Johanna Nilsson
Ambassadråd - MENA-regionen/MaMa/MOG
Telefon +32 (0) 2 289 57 31
e-post till Johanna Nilsson
Fredrik Lindquist
Förste ambassadsekreterare - Afrika söder om Sahara/COAFR
Telefon +32 (0) 2 289 57 57
e-post till Fredrik Lindquist
Karin Ahnfelt
Första ambassadsekreterare - Västra Balkan, Turkiet och EU:s utvidgning/COELA och COWEB
Telefon +32 (0)2 289 56 22
e-post till Karin Ahnfelt
Caroline Persson
Första ambassadsekreterare - RELEX
Telefon +32 (0)2 289 58 65
e-post till Caroline Persson
Josefin Pousette Grönqvist
Handläggare - RELEX
Telefon +32 (0)2 289 56 79
e-post till Josefin Pousette Grönqvist
Andreas Magnusson
Ambassadråd - Östeuropa och Centralasien/COEST
Telefon +32 (0)2 289 57 31
e-post till Andreas Magnusson
Victor Sandberg
Förste ambassadsekreterare - Östeuropa och Centralasien/COEST
Telefon +32 (0)2 289 58 35
e-post till Victor Sandberg
Anders Lindell
Cyberråd - Övergripande arbetsgruppen för cyberfrågor (Cyber)
Telefon +32 (0)2 289 58 40
e-post till Anders Lindell
Rebecca Pontén
Handläggare - Cyber- och hybridfrågor
Telefon +32 (0) 2 289 58 20
e-post till Rebecca Pontén
Johan Bäverbrant Stanghed
Ambassadråd - Asien/COASI
Telefon +32 (0)2 289 57 46
e-post till Johan Bäverbrant Stanghed
Elin Gunnarsson
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 56 14
e-post till Elin Gunnarsson
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Laddar...