Transport, telekommunikation och industri

Gruppen ansvar för frågor som rör IT, post, sjö- och luftfart, väg och järnväg inklusive det transeuropeiska transportnätet TEN-T och satellitnavigationssystemet GALILEO.

Kontakt

Magnus Norman
Industri- och kommunikationsråd (it, telekommunikation)
Telefon +32 (0)2 289 57 23
e-post till Magnus Norman
Enar Lundgren
Transportråd (vägtransport, sjöfart Galileo och transeuropeiska transportnät TEN-T))
Telefon +32 (0)2 289 56 18
e-post till Enar Lundgren
Mario Saric
Transportråd (luftfart och järnväg)
Telefon +32 (0)2 289 56 41
e-post till Mario Saric
Erika Pérez
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 56 86
e-post till Erika Pérez
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen