Utrikes- och säkerhetspolitik

Gruppen samordnar Sveriges ståndpunkter inom EU:s gemensamma utrikespolitik och säkerhetspolitik GUSP. Här förbereds bland annat frågor som rör EU:s grannskapspolitik inklusive östliga partnerskapet, EU:s utvidgning och EU:s relationer med omvärlden i övrigt. Gruppen ansvarar också för EU:s civila insatser och krishantering.

Gruppen tillhör EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik.

Kontakt

Åsa Pehrson
Ministerråd (Biträdande chef EUS, EU-FN, institutionella frågor, PMG)
Telefon +32 (0)2 289 56 22
e-post till Åsa Pehrson
Anders Arvidsson
Andra ambassadsekreterare (Asien/COASI, Latinamerika/COLAC)
Telefon +32 (0)2 289 5746
e-post till Anders Arvidsson
Mikael Benthe
Ambassadråd (COEST-delegat, Östliga partnerskapet, regionalt samarbete)
Telefon +32 (0)2 289 56 67
e-post till Mikael Benthe
Ingrid Bohlin
Andra ambassadsekreterare (MaMa/MOG, övergripande ansvar för EU:s politik i MENA-regionen, Algeriet, Bahrain, Jordanien, Marocko/Västsahara, Tunisien, Egypten, Libanon, Syrien, Libyen, ENP och Medelhavsunionen) )
Telefon +32 (0)2 289 57 18
e-post till Ingrid Bohlin
Emma Bålman
Handläggare (CIVCOM, EU:s civila krishantering, civila GSFP-missioner i Afrika)
Telefon +32 2 289 56 39
e-post till Emma Bålman
Vanda Czifra
Första ambassadsekreterare (RELEX, sanktioner mot tredje land, rättsliga, budgetära och institutionella aspekter av GUSP)
Telefon +32 (0)2 289 58 42
e-post till Vanda Czifra
Sofia Ekfeldt-Nyman
Första ambassadsekreterare (MaMa/MOG, övergripande ansvar för EU:s politik i MENA-regionen, Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Jemen, Oman, Saudiarabien, Israel, Palestina, Gulfstaternas samarbetsråd, MEPP, Terroristbekämpning)
Telefon +32 (0)2 289 57 22
e-post till Sofia Ekfeldt-Nyman
Hannes Floman
Assistent
Telefon +32 (0)2 289 58 41
e-post till Hannes Floman
Helge Flärd
Andra ambassadsekreterare (Afrika söder om Sahara, Migration/Valettamötet)
Telefon +32 (0)2 289 95757
e-post till Helge Flärd
Marilyn Josefson
Ambassadråd (Biträdande representant i KUSP, Nicolaidis och KUSP-samordning )
Telefon +32 (0)2 289 58 72
e-post till Marilyn Josefson
Dario Jovic
Första ambassadsekreterare (Turkiet samt ad-hoc gruppen för norra Cypern, EU:s utvidgning och Västra Balkan, COELA/COWEB, IPA, COVEME, Västra Balkanrutten)
Telefon +32 (0)2 289 56 73
e-post till Dario Jovic
Fredrik Lindquist
Handläggare (RELEX, Finansiering, GSFP-missioner, EUSR)
Telefon +32 (0)2 289 56 56
e-post till Fredrik Lindquist
Katja Salsbäck
Ambassadråd (gruppsamordnare för den politiska gruppen, Coest-delegat, Ryssland, Ukraina och Vitryssland)
Telefon +32 (0)2 289 57 12
e-post till Katja Salsbäck
Jenny Söderström
Handläggare (EU:s civila krishantering och EU:s missioner i Europa, Asien och Mellanöstern)
Telefon +32 (0)2 289 57 62
e-post till Jenny Söderström
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen