Sveriges nationella reformprogram

I april varje år ska medlemsstaterna skicka in nationella reformprogram till EU-kommissionen. Reformprogrammen redogör för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken.

Sveriges nationella reformprogram

Sveriges nationella reformprogram 2017 skickades in den 27 april och redogör för gjorda åtaganden och uppnådda framsteg under det gångna året, samt beskrivning av planerade insatser. Rapporteringen ska reflektera de övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen.

Sveriges nationella reformprogram 2017