EU:s politikområden

EU:s medlemsstater samarbetar i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden.

EU:s politikområden

Sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård

EU-arbetet med sysselsättningspolitik, arbetsrätt och arbetsvillkor, social trygghet och folkhälsa sker i rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO-rådet). Det är viktigt att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, och en väl fungerande barn- och äldreomsorg är en förutsättning för att lyckas med detta.

Ekonomiska och finansiella frågor

Arbetet inom EU som rör bland annat ekonomisk politik, budget, skatter och finansmarknad sker i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin). För att komma tillrätta med de ekonomiska problemen i EU är det nödvändigt med reformer, bland annat strukturreformer, för högre sysselsättning och förbättrad konkurrenskraft.

Jordbruk, fiske och livsmedel

EU-frågor som rör jordbruk, fiske och livsmedel ligger inom jordbruks- och fiskerådets ansvarsområde. Den svenska målsättningen på området är att verka för ett hållbart fiske, gott djurskydd, god djurhälsa, ett marknadsinriktat och konkurrenskraftigt jordbruk samt tillgång till säkra och hälsosamma livsmedel.

Förbindelser med omvärlden

Ansvaret för arbetet med EU: s förbindelser med omvärlden ligger hos rådet för utrikes frågor. I en tid av osäkerhet och konflikter ska EU och Sverige utgöra en stark röst för fred, säkerhet, utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter och rättstaten.

Konkurrenskraftsfrågor

Frågor som rör EU:s konkurrenskraft ligger inom konkurrenskraftsrådets ansvarsområde. Regeringen lägger stor vikt vid åtgärder som ökar den fria rörligheten på den inre marknaden.

Miljö

EU:s arbete med miljöfrågor sker i miljörådet. Det krävs en ambitiös och sammanhållen klimat- och energipolitik för att klara klimatutmaningarna och främja en hållbar utveckling.

Allmänna frågor

Frågor som rör EU:s institutionella struktur, horisontella EU-frågor och förberedelser av Europeiska rådets möten behandlas i rådet för allmänna frågor.

Transport, telekom och energi

EU:s arbete med transportfrågor, telekomfrågor och energifrågor sker i rådet för transport, telekommunikationer och energi. EU-kommissionens mål om att EU ska bli världsledande på förnybar energi bör också inkludera transportsektorn och värmesektorn.

Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Arbetet med frågor som rör utbildning, ungdom, kultur och idrott spelar en central roll för att bland annat nå unionens strategiska mål om att bli världens mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekonomi.

Rättsliga och inrikes frågor

EU-frågor som till exempel civilrätt, straffrätt, migration och asyl ligger inom rådet för rättsliga och inrikes frågors ansvarsområde.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 878 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida