Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • Finansiellt stöd till Ukraina och skattefrågor på EU-möte

  Finansminister Elisabeth Svantesson på en pressträff
  EU:s finansiella stöd till Ukraina är en av punkterna på dagordningen när ekonomi- och finansministrarna träffas i Bryssel den 6 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts i Bryssel den 6 december ska de diskutera EU:s finansiella stöd till Ukraina. Egna medel, skattefrågor och den europeiska planeringsterminen ståt också på dagordningen. Finansminister Elisabeth Svantesson företräder Sverige på mötet .

 • EU:s medlemsländer eniga om nytt transportnätverk

  En person klädd i kostym står vid en talarpulpet framför en svensk och en EU-flagga.
  Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson representerade Sverige vid transportministrarnas möte den 5 december. Ninni Andersson/Regeringskansliet

  När EU:s ministrar med ansvar för transportfrågor möttes i Bryssel den 5 december kom de överens om hur det nya transportnätverket i Europa ska utvecklas. Därutöver diskuterade de bland annat transportförbindelserna med Ukraina och utvecklingen av inlandssjöfarten. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson företrädde Sverige vid mötet.

 • Beslut om halvledare och företags hållbarhet på rådsmöte i Bryssel

  En person blir intervjuad av journalister som spelar in det personen säger med sina mobiltelefoner. I bilden syns personens ansikte och tre händer som håller upp mobiltelefoner. I bakgrunden syns ett flertal flaggor.
  Energi- och näringsminister Ebba Busch representerade Sverige vid rådsmötet. Sveriges EU-representation

  När EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraft, industri och den inre marknaden möttes i Bryssel den 1 december tog de beslut om att stärka EU:s tillgång till halvledare och om att ställa krav på företag att bidra till en omställning i hållbar riktning. Energi- och näringsminister Ebba Busch företrädde Sverige vid mötet.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 485 träffar.