Illustration: Regeringskansliet

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Hans Dahlgren
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen
  • Sveriges ordförandeskap för EU:s Östersjöstrategi

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Den 1 juli 2022 till den 30 juni 2023 är Sverige ordförandeland för EU:s strategi för Östersjöregionen. Regeringen kommer huvudsakligen att fokusera på följande frågor under ordförandeskapet: Att stärka och utveckla genomförandet av strategin och dess handlingsplan, bland annat genom att utveckla nya samarbetsformer, att sprida kunskap om vad strategin bidrar med i samhällsutvecklingen samt att skapa förutsättningar för att fler kan bli delaktiga i samarbetet inom strategin.

Om EU: Östersjöstrategi

EU:s Östersjöstrategi antogs under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009. Grundläggande principer för strategin är: ingen ny EU-finansiering, inga nya EU-institutioner och ingen ny EU-lagstiftning.

Frågor om strategin?

Statsrådsberedningens EU-kansli, 08-405 10 00 (via växeln).

Innehåll om EU:s Östersjöstrategi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 43 träffar.