Sveriges regering

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 22 statsråd.

Sveriges regering på Lejonterrassen, Kungliga Slottet, efter skifteskonseljen den 30 november.
Sveriges regering på Lejonterrassen, Kungliga Slottet, efter skifteskonseljen den 30 november 2021. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsråden och departementen

Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Magdalena Andersson, statsminister
Magdalena Andersson Stats­minister
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren EU-­minister

Arbetsmarknads­departementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknad, arbetsmiljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter nationellt, barnets rättigheter och nyanländas etablering.

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads- och jämställdhets­minister
Johan Danielsson, bostads­minister och biträdande arbetsmarknads­minister
Johan Danielsson Bostads­minister och biträdande arbetsmarknads­minister

Finans­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Porträtt av Mikael Damberg
Mikael Damberg Finans­minister
Ida Karkiainen, civil­minister
Ida Karkiainen Civil­minister
Max Elger, finansmarknadsminister
Max Elger Finansmarknads­minister

Försvars­departementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister
Khashayar Farmanbar Energi- och digitaliserings­minister

Justitie­departementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister

Kultur­departementet

Departementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Jeanette Gustafsdotter, kultur­minister
Jeanette Gustafsdotter Kultur­minister

Miljö­departementet

Departementet ansvarar för regeringens miljö- och klimatpolitik.

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister
Annika Strandhäll Klimat- och miljö­minister

Närings­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister
Karl-Petter Thorwaldsson Närings­minister
Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister
Anna-Caren Sätherberg Landsbygds­minister

Social­departementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, sjukvård och socialförsäkring.

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister
Ardalan Shekarabi, Socialförsäkrings­minister
Ardalan Shekarabi Socialförsäkrings­minister

Utbildnings­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik.

Anna Ekström Utbildnings­minister
Lina Axelsson Kihlblom, skolminister
Lina Axelsson Kihlblom Skol­minister

Utrikes­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Ann Linde, Utrikes­minister
Ann Linde Utrikes­minister
Anna Hallberg, utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor
Anna Hallberg Utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Bistånds­minister