Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Utredning om samma arbetsmiljöskydd för kvinnor och män

    Som en del i arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 har regeringen beslutat om en arbetsmiljöutredning. Utredningen ska bland annat titta på om sanktionsavgifter bör kunna tas ut för överträdelser inom organisatorisk och social arbetsmiljö, ett utökat rådighetsansvar och utreda hur Företagshälsovårdens roll kan stärkas och utvecklas.

  • Digital pressträff med Märta Stenevi, Morgan Johansson och Mikael Damberg

    Onsdag den 16 juni höll jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg en digital pressträff. Under pressträffen presenterades regeringens åtgärdspaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Foto: Maskot.

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Regeringen har lämnat besked om nästa steg mot att uppfylla den sakpolitiska överenskommelsen (januariavtalet) om att reformera arbetsrätten. Detta genom ett genomförande av partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. Förslagen som nu presenteras bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Maskot/Folio

Satsningar inom jämställdhetsområdet i vårbudgeten för 2021

Ta del av de satsningar som görs i vårbudgeten för 2021 inom jämställdhetsområdet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Maskot/Folio
Foto: Maskot/Folio Foto: Maskot/Folio

Om jobb och arbetsmarknad med anledning av covid-19

Nedan listas regeringens beslut och åtgärder för jobb, anställda och arbetssökande med anledning av coronapandemin. Filtrera innehållet för att exempelvis hitta regeringsbeslut, lagrådsremisser eller information om ett visst politiskt område.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet.

Regeringens arbete med att förebygga våld i nära relationer förstärks

Regeringen har överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära relationer till riksdagen. Propositionen innehåller förslag som ger ytterligare förutsättningar för att förstärka skyddet för personer som utsätts för våld i nära relationer. Regeringen föreslår bland annat ett ökat ansvar för kommunerna när det kommer till personer som utövar våld och att sekretess i relation till Polismyndigheten ska kunna brytas för att förebygga allvarliga brott i nära relationer.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2517 träffar.