Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet mot rasism och diskriminering samt för att stärka hbtqi-personers rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • 45 åtgärder för att knäcka arbetslivskriminaliteten

    Den 1 juli höll biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson pressträff om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet. På pressträffen medverkade också LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

  • Riksdagen har röstat ja till regeringens omställningspaket

    Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister.
    Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet.

    Den 8 juni röstade Sveriges riksdag ja till regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Foto: Regeringskansliet

Pressträff med Eva Nordmark om minimilöner

Den 7 juni höll arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressträff med anledning av överenskommelsen om minimilöner. På pressträffen deltog även LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark håller i regeringens nationella våldsförebyggande program och tittar in i kameran.
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

Pressträff om regeringens nationella våldsförebyggande program

Den 3 juni presenterades regeringens nationella våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Genom programmet förstärks det tidiga våldsförebyggande arbetet, insatserna mot dem som har förhöjd risk att utöva våld samt åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld.

Förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med större industri- och företagsetableringar

Den 1 juni hade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar en gemensam pressträff. Eva Nordmark berättade bland annat om det uppdrag som regeringen gett Arbetsförmedlingen om att bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner. Myndigheten berättade att de bland annat kommer inrätta ett kansli för samordning av sitt arbete med industrietableringar. Kansliet ska placeras i Skellefteå.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterade åtgärder för att bryta segregationen

På en pressträff den 24 maj presenterade integrations- och migrations­­minister Anders Ygeman en utredning som ska ta fram förslag på åtgärder som syftar till att påskynda utrikes födda kvinnors etablering på arbets­­marknaden. Arbets­marknads- och jämställd­hets­­minister Eva Nordmark berättade under press­­träffen också om ett nytt regerings­­uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbets­­marknaden och social­­minister Lena Hallengren aviserade en kommande utredning med syftet att bryta långvarigt bistånds­­mottagande, särskilt bland utrikes födda kvinnor, som är en över­­representerad grupp bland de som tar emot ekono­­miskt bistånd.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2892 träffar.