Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet mot rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Stark återhämtning på svensk arbetsmarknad

    Den 3 maj höll arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressbriefing om läget på arbetsmarknaden. Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin och arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen är nu lägre än före pandemin. Antalet lediga jobb är fler än någonsin tidigare. Långtidsarbetslösheten är dock fortsatt för hög.

  • Ökad kunskap om arbetsmarknaden och obligatorisk samhällsintroduktion

    Den 7 april höll integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff där två uppdrag till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för ett kontrollerat flyktingmottagande presenterades. Personer med tillfälligt skydd från Ukraina ska få obligatorisk samhällsintroduktion samt tidig information om den svenska arbetsmarknaden och hur man söker jobb i Sverige.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om jobb för ungdomar och sommarjobb

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar från och med våren 2022.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Pressträff med bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Den 1 april höll bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson en pressträff tillsammans med Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin om regeringens insatser mot arbetslivskriminalitet och risken att människor utnyttjas och far illa på svensk arbetsmarknad kopplat till den flyktingsituation som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina.

Foto: Regeringskansliet/Magnus Liljegren.

Regeringen har beslutat om ett historiskt omställningspaket

Regeringen har beslutat om propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Propositionen ska nu lämnas till riksdagen för behandling. När reformerna är fullt utbyggda beräknas den totala kostnaden för staten motsvara cirka 11 miljarder kronor per år. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Illustration: Regeringskansliet

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Regeringen har presenterat ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I programmet konkretiseras de åtgärder som presenterades i regeringens åtgärdspaket från i somras tillsammans med de åtgärder som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2022. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2837 träffar.