Foto: Maskot/Folio

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Den här arbetsmiljöstrategin gällde för åren 2016-2020. En ny arbetsmiljöstrategi för 2021-2025 finns att ta del av på regeringen.se. Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

Ansvariga statsråd
Eva Nordmark
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00

En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

Om arbetsmiljöstrategin

Foto: Alexander Ruas/Folio

Läs arbetsmiljöstrategin som gäller 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar och bidra till utvecklingen av både individer och verksamhet.

Flera personer sitter runt ett långt konferensbord och tittar på statssekreterare Irene Wennemo.
Statssekreterare Irene Wennemo inledde dialogforumet den 23 maj 2018. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dialogforum för arbetsmiljöfrågor

Regeringen har ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor vid Arbetsmarknadsdepartementet, som en del i arbetsmiljöstrategin som löper under åren 2016-2020. Syftet med dialogforumet är att löpande diskutera åtgärder inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer.

Foto: Kristian Pohl

En ny arbetsmiljöstrategi - följ regeringens arbete

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Den nuvarande arbetsmiljöstrategin gäller 2016 - 2020. På den här sidan samlas information om arbetet med den kommande strategin.

Tre prioriterade områden i arbetsmiljöstrategin

Foto: Folio Images.

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att lämna förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg.

Foto: Folio Images

Ett hållbart arbetsliv

Människor ska ha möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv. För att uppnå ett hållbart arbetsliv måste fortsatta insatser göras för bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut är nödvändiga för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Foto: Folio Images.

Psykosocial arbetsmiljö

Insatser behövs för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förbättra möjligheterna för dem med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. Arbetsmiljöverket får bland annat i uppdrag att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö och stress.

Innehåll om arbetsmiljöstrategin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 86 träffar.

 • Alla ska orka med hela sitt arbetsliv

  Aftonbladet 7 januari 2015 En vanlig arbetsvecka i Sverige går i genomsnitt en person till jobbet för att aldrig mer komma hem. Det borde vara självklart att ingen ska dö på jobbet, men under året som gått har 50 personer omkommit på svenska arbetsplatser. Året dessförinnan var det 48 personer som förolyckades. Varje liv som spills på grund av brister i arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen är en ofattbar personlig tragedi och ett samhällsmisslyckande. Trots detta beslutade den förra regeringen att minska Arbetsmiljöverkets anslag och att skära ned på arbetslivsforskningen.

 • Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi – nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

  En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen som nu satt igång arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning. Som ett led i det arbetet anordnar regeringen tre kunskapsseminarier under våren på olika teman. I morgon, tisdagen den 3 mars, äger det första seminariet rum med temat nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statssekreterare Irene Wennemo deltar vid seminariet.

 • Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

  Tisdagen den 3 mars 2015 anordnade Arbetsmarknadsdepartementet ett kunskapsseminarium om dödsolyckor i arbetslivet hos AFA Försäkring. Ett syfte med seminariet var att fånga upp olika utmaningar och möjligheter som ett underlag till regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

 • Uppstartsmöte med parterna om arbetsmiljöstrategin

  Måndagen den 2 februari 2015 sjösattes arbetet med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken genom ett möte på Rosenbad med arbetsmarknadens parter. Strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter.

 • En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: "Det behövs mer resurser till arbetsmiljöarbetet. Ingen ska behöva dö på jobbet. Alla ska orka med ett helt arbetsliv."

 • Arbetsmiljön - ett högt prioriterat område av regeringen

  Den 24 oktober arrangerade Arbetsmiljöverket 2014 års upplaga av Arbetsmiljöriksdagen på det anrika nöjespalatset Nalen i Stockholm. Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem inledde dagen med att hälsa Sveriges nya arbetsmarknadsminister Ylva Johansson välkommen.