En ny arbetsmiljöstrategi - följ regeringens arbete

Publicerad

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Den nuvarande arbetsmiljöstrategin gäller 2016 - 2020. På den här sidan samlas information om arbetet med den kommande strategin.

Digitalt möte med arbetsmarknadens parter om en ny arbetsmiljöstrategi

Tisdag den 14 april träffade statssekreterare Linda Grape representanter från arbetsmarknadens parter för att fortsatta dialogen om regeringens kommande arbetsmiljöstrategi.

Artikel: Digitalt möte med arbetsmarknadens parter om en ny arbetsmiljöstrategi 

Eva Nordmark träffar parterna för att diskutera arbetsmiljö

Idag den 4 februari träffar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark representanter för arbetsmarknadens parter för ett möte om regeringens kommande arbetsmiljöstrategi.

Pressmeddelande: Eva Nordmark träffar parterna för att diskutera arbetsmiljö

Statskontoret har utvärderat regeringens arbetsmiljöstrategi

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för 2016–2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi. Uppdraget är redovisat.

Utvärdering av En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020 (Statskontoret.se)

Pressmeddelande: Statskontoret ska utvärdera regeringens arbetsmiljöstrategi.