Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Arbetsmarknadsdepartementet

"Vi kan aldrig acceptera att människor inte har makten över sina egna liv. Regeringen jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, att stärka barns rättigheter, att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla människors lika värde."

Aktuellt från Åsa Lindhagen

  • Satsningar i budgetpropositionen för 2021 inom Åsa Lindhagens ansvarsområden

    Ta del av de satsningar i budgetpropositionen för 2021 som gjorts inom de områden jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation ansvarar för. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Pressträff för barn om budgeten

Den 22 september höll finansminister Magdalena Andersson och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, som är ansvarig för barnrättspolitik i regeringen, en pressträff för att svara på barns frågor om budgeten för 2021. En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen utser Lars Arrhenius till ny Diskrimineringsombudsman

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen. En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressinbjudan.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Möjligheterna att följa upp och utvärdera integrationen och segregationen ska förbättras

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) och Delegationen mot segregation (Delmos) i uppdrag att utveckla arbetet med att följa upp och utvärdera utvecklingen av integration och segregation i hela landet.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen tillsammans med Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten samt Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.
Pressträff med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet.

Socialstyrelsen fördelar 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Innehåll från Åsa Lindhagen

Prenumerera

Totalt 257 träffar.