Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Arbetsmarknadsdepartementet

"Vi kan aldrig acceptera att människor inte har makten över sina egna liv. Regeringen jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, att stärka barns rättigheter, att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla människors lika värde."

Aktuellt från Åsa Lindhagen

  • Regeringens insatser inom arbetslivsområdet efter #metoo

    För två år sedan, under hösten 2017, började metoo-uppropen höras. Många berättelser från metoo handlade om diskriminering och sexuella trakasserier i arbetet.

  • Nationell UPR-rapport från Sverige inlämnad till FN

    Statsrådet Åsa Lindhagen.
    - Vi lever i en tid som mer än på mycket länge kräver att de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter respekteras och tas på största allvar. Regeringen är medveten om att det återstår utmaningar i arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter i Sverige och är fast besluten att prioritera arbetet för att överkomma dessa, säger statsrådet Åsa Lindhagen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Universal Periodic Review (UPR) är FN:s råd för mänskliga rättigheters allmänna ländergranskning och innebär en återkommande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i samtliga FN:s medlemsstater. Nu är det dags för Sverige att granskas inom ramen för den tredje cykeln av UPR-granskningen.

Innehåll från Åsa Lindhagen

Prenumerera

Totalt 104 träffar.