Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Arbetsmarknadsdepartementet

"Vi kan aldrig acceptera att människor inte har makten över sina egna liv. Regeringen jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, att stärka barns rättigheter, att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla människors lika värde."

Aktuellt från Åsa Lindhagen

  • Kunskapslyftet för barnets rättigheter utvidgas till att omfatta fler myndigheter

    Barnombudsmannen har sedan 2017 i uppdrag att stödja myndigheter, kommuner och landsting i deras arbete med den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i respektive verksamheter – det så kallade Kunskapslyftet för barnets rättigheter. Våren 2019 utvidgade regeringen satsningen till att omfatta tolv myndigheter istället för tio. Regeringen har nu beslutat att utvidga satsningen ytterligare så att den kommer att omfatta 16 myndigheter. Länsstyrelserna ges även i uppdrag att stödja arbetet med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting.

  • Satsning på våldsförebyggande arbete i skolan för att förebygga mäns våld mot kvinnor

    Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ytterligare 7 miljoner kronor för att öka spridningen och implementeringen av våldsförebyggande arbete i skolan. Beslutet är i linje med regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Innehåll från Åsa Lindhagen

Prenumerera

Totalt 65 träffar.