Eva Nordmark

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. När arbetslivet förändras gör vi en nystart i arbetsmarknadspolitiken. Regeringen fortsätter föra en politik för fler jobb och nya satsningar på kompetensutveckling. Vi bygger ett tryggare arbetsliv med goda utvecklingsmöjligheter. Så möter vi framtiden tillsammans."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Eva Nordmark

  • Delegation mot arbetslivskriminalitet

    Måndag den 27 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en digital pressträff med anledning av den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet.

  • Förslag om Arbetsförmedlingen skickas på remiss

    Fredag den 10 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en digital pressträff där ytterligare initiativ inom arbetsmarknadspolitiken presenterades.

  • 8 miljarder för att jobba Sverige ur krisen

    Tisdag den 7 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans minister för högre utbildning och forskning en digital pressträff för att presentera budgetnyheter. Under pressträffen deltog även IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

En person arbetar med verktyg vid en arbetsbänk i en cykelverkstad.
Arbetsmarknadspolitiska satsningar. Foto: Folio Images

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen för 2022

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en förstärkt jobbpolitik med nya åtgärder så att alla kan vara med och ta Sverige framåt efter pandemin. Fler ska till exempel få en arbetsmarknadsutbildning, långtidsarbetslösheten ska motverkas, äldre arbetssökande ska få förlängd möjlighet till nystartsjobb och fler arbetslösa med funktionsnedsättning ska få introduktion till arbete.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Magnus Liljegren.

Krafttag mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. En bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel. Företag som medvetet bryter mot lagar och regler för att få konkurrensfördelar skapar osund konkurrens i arbetslivet. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen tre åtgärder för att skapa trygghet på arbetsmarknaden och för att pressa tillbaka arbetslivskriminaliteten.

Foto: Maskot/Folio

Om jobb och arbetsmarknad med anledning av covid-19

Här listas regeringens beslut och åtgärder för jobb, anställda och arbetssökande med anledning av coronapandemin.

Bild: Regeringskansliet

A-kassan förändras tillfälligt

En rad tillfälliga åtgärder har beslutats i syfte att fler ska få arbetslöshetsersättning, bland annat ändrade medlemsvillkor och lättnader i arbetsvillkoret. Dessutom har ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen höjts.

Innehåll från Eva Nordmark

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 273 träffar.