Eva Nordmark

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Alla som kan arbeta ska arbeta. Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och långtidsarbetslösheten ska tryckas tillbaka. När barn ser både mamma och pappa gå till jobbet med samma självklarhet bygger vi grunden för jämställdhet långsiktigt. Vi ska göra allt som krävs för att bekämpa hedersförtryck och mäns våld mot kvinnor."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Eva Nordmark

  • Stark återhämtning på svensk arbetsmarknad

    Den 3 maj höll arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressbriefing om läget på arbetsmarknaden. Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin och arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen är nu lägre än före pandemin. Antalet lediga jobb är fler än någonsin tidigare. Långtidsarbetslösheten är dock fortsatt för hög.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om jobb för ungdomar och sommarjobb

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar från och med våren 2022.

Foto: Regeringskansliet/Magnus Liljegren.

Regeringen har beslutat om ett historiskt omställningspaket

Regeringen har beslutat om propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Propositionen ska nu lämnas till riksdagen för behandling. När reformerna är fullt utbyggda beräknas den totala kostnaden för staten motsvara cirka 11 miljarder kronor per år. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag att trycka tillbaka långtidsarbetslösheten

Regeringen har beslutat om två nya uppdrag till Arbetsförmedlingen. Uppdragen innebär att frågan om att trycka tillbaka långtidsarbetslösheten prioriteras ytterligare och att stöd riktas särskilt till områden med socioekonomiska utmaningar i hela landet där många gått länge utan jobb.

Illustration: Regeringskansliet

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Regeringen har presenterat ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I programmet konkretiseras de åtgärder som presenterades i regeringens åtgärdspaket från i somras tillsammans med de åtgärder som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2022. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

Innehåll från Eva Nordmark

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 369 träffar.