Eva Nordmark

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Alla som kan arbeta ska arbeta. Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras och långtidsarbetslösheten ska tryckas tillbaka. När barn ser både mamma och pappa gå till jobbet med samma självklarhet bygger vi grunden för jämställhet långsiktigt. Vi ska göra allt som krävs för att bekämpa hedersförtryck och mäns våld mot kvinnor."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Eva Nordmark

Digital pressträff om läget på arbetsmarknaden

Torsdag den 23 december höll arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressträff om läget på arbetsmarknaden. Eva Nordmark presenterade även nyheter med anledning av Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2022.

Illustration: Regeringskansliet

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023

Regeringen har presenterat ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I programmet konkretiseras de åtgärder som presenterades i regeringens åtgärdspaket från i somras tillsammans med de åtgärder som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2022. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge stöd och skydd till utsatta. Det innehåller även insatser för att skärpa lagstiftningen.

En person arbetar med verktyg vid en arbetsbänk i en cykelverkstad.
Arbetsmarknadspolitiska satsningar. Foto: Folio Images

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen för 2022

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en förstärkt jobbpolitik med nya åtgärder så att alla kan vara med och ta Sverige framåt efter pandemin. Fler ska till exempel få en arbetsmarknadsutbildning, långtidsarbetslösheten ska motverkas, äldre arbetssökande ska få förlängd möjlighet till nystartsjobb och fler arbetslösa med funktionsnedsättning ska få introduktion till arbete.

Foto: Maskot/Folio

Om jobb och arbetsmarknad med anledning av covid-19

Här listas regeringens beslut och åtgärder för jobb, anställda och arbetssökande med anledning av coronapandemin.

Innehåll från Eva Nordmark

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 310 träffar.