CV Roger Mörtvik

Publicerad

Arbetsmarknads- och jämställdhetsministerns statssekreterare.

Ladda ner:

State Secretary Roger Mörtvik.
State Secretary Roger Mörtvik. Photo: Ninni Andersson/Government Offices of Sweden

Ansvarsområde

Arbetsmarknadspolitik

Personligt

Roger Mörtvik är född 1960. Han är bosatt i Stockholm, är gift och har
tre barn.

Utbildning

1997-1999 och 2012-2014
Doktorandstudier i Sociologi, Umeå universitet.

Filosofie kandidatexamen från Linjen för Personal och arbetslivsfrågor, Umeå Universitet.

Samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet, Hjalmar Lundbohmsskolan, Kiruna.

Befattningar och uppdrag

2021-
Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet

2021 - 2021
Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet

2019 - 2021
Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet

2019
Statssekreterare vid Socialdepartementet

2014 - 2016
Statssekreterare vid Utbildningsdepartementet 

2016 - 2019
Sammankallande i nomineringskommittén för styrelsen till Stockholms konstnärliga högskola 

2016 - 2019
Sammankallande i nomineringskommittén för styrelsen till Södertörns högskola

2018 - 2019
Ledamot i styrelsen för Stiftelsen för högre utbildning och forskning (STINT) 

2018 - 2019
Ordförande i kapitalutskottet för STINT 

2017 - 2019
Egenföretagare/konsult 

2017 - 2018
Regeringens särskilda utredare av kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

2014 - 2016
Vice ordförande i Arvsfondsdelegationen 

2012 - 2014
Styrelseledamot i KPA pensionsförsäkring AB 

2010 - 2014
Styrelseledamot fjärde AP-fonden 

2009 - 2014
Ledamot av valberedningen Folksam Liv och Folksam sak 

2009 - 2014
Representant i plenarkomitten för TUAC, (Trade Union Advisory Committee to the OECD) 

1997 - 2014
Samhällspolitisk chef, TCO

2003 - 2008
Styrelseledamot Lärarhögskolan i Stockholm 

2002 - 2007
Styrelseledamot Rikstrafiken 

2002 - 2007
Styrelseledamot Arbetslivsinstitutet 

1995 - 1999
Ledamot av Forskningsrådsnämndens kommitté för
forskningsinformation 

1995 - 1999
Ledamot av Forskningsrådsnämndens Rosénpriskommittén
för populärvetenskapliga insatser 

1995 - 1997
Politiskt sakkunnig vid Arbetsmarknadsdepartementet 

1992 - 1995
Programsekreterare för forsknings- och utvecklingsprogrammet
Lärande Organisationer, Arbetsmiljöfonden 

1989 - 1995
Samhällspolitisk utredare, TCO 

Övrigt

Författare till artiklar, och böcker om ekonomi, arbetsliv och välfärd.
Bland annat:

• Komvuxutredningens slutbetänkande “En andra och en annan chansett Komvux i tiden”, SoU 2018:71.

• Fredrik W. Andersson, Susanne Gullberg Brännström, Roger Mörtvik,
(2018) ”Long-term scarring effect of neither working nor studying”, International Journal of Manpower, Vol. 39 Issue: 2, pp.190-204, https://doi.org/10.1108/IJM-12-2015-0226.

• ”Unga utanför - om orsaker till långvarigt utanförskap”, i antologin
”Den långa vägen till arbetsmarknaden” (Jonas Olofsson red), Studentlitteratur, 2014.

• ”Turboekonomin: Den globala kampen om jobb och välfärd” (Premiss
förlag 2006).

• ” Does gender equality spur growth?” Artikel i OECD Observer No
250, July 2005.

• Danvind E-M och Mörtvik R, “Learn for Your Life - A doctrine of
change for Unions, Business and Administration, TCO, Stockholm,
1996.

• “Leadership and learning - a trade union perspective”, In “Case
studies and examples from six companies” (Inge Janerus and Roger
Mörtvik). Ekerlids förlag, 1996.

• “The Unions and Research on Working Life in Sweden”, In ”Trade Unions and Social Research”, Avebury Business School Library, 1993.

• Eriksson, Nils och Mörtvik, Roger, “Samhällsekonomiska effekter av
kortare arbetstid – exemplet Robertsfors”, bilaga till  Arbetstidskommitténs slutbetänkande ”Arbetstid och välfärd”, SoU 1989:53.