Johan Danielsson

Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Vårt gröna folkhem ska inte vara något fuskbygge. Det ska byggas av arbetare som har svenska löner och arbetsvillkor enligt svenska kollektivavtal. Arbetsmiljön ska vara trygg och ingen ska riskera att dö eller bli sjuk på sin arbetsplats. Bostadssegregationen ska byggas bort. Vi behöver fler bostäder i hela landet, bostäder där vanligt folk har råd att bo."

Aktuellt från Johan Danielsson

  • Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden

    Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. Som en del i regeringens arbete med arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 deltog biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i ett fördjupningsseminarium på temat ”ett arbetsliv utan brott och fusk” fredagen den 17 december.

  • Utredning föreslår ett utökat skydd mot diskriminering

    Regeringskansliet har tagit emot slutbetänkandet från utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen. Utredaren Thomas Bull föreslår bland annat ett utökat skydd mot diskriminering som avser viss offentlig verksamhet samt att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas.

Innehåll från Johan Danielsson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6 träffar.