Johan Danielsson

Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Vårt gröna folkhem ska inte vara något fuskbygge. Det ska byggas av arbetare som har svenska löner och arbetsvillkor enligt svenska kollektivavtal. Arbetsmiljön ska vara trygg och ingen ska riskera att dö eller bli sjuk på sin arbetsplats. Bostadssegregationen ska byggas bort. Vi behöver fler bostäder i hela landet, bostäder där vanligt folk har råd att bo."

Aktuellt från Johan Danielsson

  • 45 åtgärder för att knäcka arbetslivskriminaliteten

    Den 1 juli höll biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson pressträff om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet. På pressträffen medverkade också LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

  • Första centren mot arbetslivskriminalitet invigs

    Denna vecka invigs Sveriges två första regionala center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå. Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson deltar vid invigningen av centret i Umeå i dag torsdagen den 30 juni.

Foto: Björn Lindau/Regeringskansliet

Bostadsminister Johan Danielsson anordnar möte om återuppbyggnaden av Ukraina

Den 9 juni hade bostadsminister Johan Danielsson ett möte om återuppbyggnaden av Ukraina. Syftet var att diskutera förslag på åtgärder och konkreta engagemang gällande den kommande återuppbyggnaden.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Rätt skor kan förebygga belastningsskador

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att redogöra för hur belastningsskador hos arbetstagare som går och står mycket i sitt arbete kan förebyggas genom användandet av utrustning i arbetet, däribland ändamålsenliga skor. Belastningsskador i rygg, höfter och knän drabbar anställda i flera branscher och orsakar ett stort lidande.

Webb-tv
Webb-tv Illustration: Regeringskansliet

Utredningen om förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden har överlämnat sitt betänkande

Bostadsminister Johan Danielsson har i dag tagit emot betänkandet Startlån till förstagångsköpare av bostad från utredare Eva Nordström. I betänkandet lämnas förslag på ett startlån som ska underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Pressträff med bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Den 1 april höll bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson en pressträff tillsammans med Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin om regeringens insatser mot arbetslivskriminalitet och risken att människor utnyttjas och far illa på svensk arbetsmarknad kopplat till den flyktingsituation som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina.

Innehåll från Johan Danielsson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 61 träffar.