Johan Danielsson

Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister

Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

"Vårt gröna folkhem ska inte vara något fuskbygge. Det ska byggas av arbetare som har svenska löner och arbetsvillkor enligt svenska kollektivavtal. Arbetsmiljön ska vara trygg och ingen ska riskera att dö eller bli sjuk på sin arbetsplats. Bostadssegregationen ska byggas bort. Vi behöver fler bostäder i hela landet, bostäder där vanligt folk har råd att bo."

Aktuellt från Johan Danielsson

  • 45 åtgärder för att knäcka arbetslivskriminaliteten

    Den 1 juli höll biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson pressträff om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet. På pressträffen medverkade också LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

  • Regeringen stärker arbetet mot rasism

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

    Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer. De är ett av Sveriges åtaganden från Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson och särskild utredare Magnus Sverke.
Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson och särskild utredare Magnus Sverke. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.se.

Utredning föreslår utökad tillgång för de regionala skyddsombuden

Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson tog igår emot betänkandet från Utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Utredningen konstaterar att de regionala skyddsombuden har en central roll i arbetsmiljöarbetet vid små arbetsplatser och föreslår utökad tillgång till arbetsplatser för skyddsombuden.

Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Första centren mot arbetslivskriminalitet invigs

Denna vecka invigs Sveriges två första regionala center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå. Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson deltar vid invigningen av centret i Umeå i dag torsdagen den 30 juni.

Foto: Björn Lindau/Regeringskansliet

Bostadsminister Johan Danielsson anordnar möte om återuppbyggnaden av Ukraina

Den 9 juni hade bostadsminister Johan Danielsson ett möte om återuppbyggnaden av Ukraina. Syftet var att diskutera förslag på åtgärder och konkreta engagemang gällande den kommande återuppbyggnaden.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Rätt skor kan förebygga belastningsskador

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att redogöra för hur belastningsskador hos arbetstagare som går och står mycket i sitt arbete kan förebyggas genom användandet av utrustning i arbetet, däribland ändamålsenliga skor. Belastningsskador i rygg, höfter och knän drabbar anställda i flera branscher och orsakar ett stort lidande.

Innehåll från Johan Danielsson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 74 träffar.