Märta Stenevi

Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Arbetsmarknadsdepartementet

"Min viktigaste uppgift är att jobba för att alla människor ska få samma chans i livet, oavsett start. Politikens ledstjärna bör vara att ge alla människor samma möjligheter och röja undan de hinder som finns mot jämlikhet. Två sådana hinder är ojämställdheten i samhället och bostadssegregationen."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Märta Stenevi

  • Satsningar inom jämställdhetsområdet i vårbudgeten för 2021

    Ta del av de satsningar som görs i vårbudgeten för 2021 inom jämställdhetsområdet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Pressträff med Per Bolund och Märta Stenevi om klimatsmarta transporter i vårbudgeten

    I dag höll miljö- och klimatminister Per Bolund och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi en digital pressträff för att presentera klimatsmarta transportsatsningar i vårbudgeten.

Nytt institut för mänskliga rättigheter placeras i Lund

Regeringen har i dag beslutat att den nya myndighet som regeringen föreslagit, Institutet för mänskliga rättigheter, ska placeras i Lund. En särskild utredare har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 januari 2022.

Ändrade regler i utlänningslagen

Den 8 april höll Morgan Johansson en digital pressträff tillsammans med Märta Stenevi. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om ändrade regler i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.

Märta Stenevi tog emot slutbetänkandet från utredningen Samordning för bostadsbyggande

Idag tog bostadsminister Märta Stenevi emot slutbetänkandet från utredningen Samordning för bostadsbyggande. I samband med överlämningen hölls en digital pressträff där utredare Johan Edstav presenterade utredningens slutsatser.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi och statsminister Stefan Löfven.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi och statsminister Stefan Löfven. Foto; Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens arbete för jämställdhet är viktigare än någonsin

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Regeringen arbetar efter sex delmål för jämställdhetsarbetet. Det handlar om makt och inflytande, att ekonomi och utbildning ska vara jämställd och att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämställt. Det handlar också om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det handlar kort sagt om jämställdhet i hela livet och i hela vårt samhälle.

Innehåll från Märta Stenevi

Prenumerera

Totalt 45 träffar.