Paulina Brandberg

Paulina Brandberg

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Vi ska växla upp arbetet mot våld i nära relationer och det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Alla former av våld så som fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt ska upphöra. Det handlar om rätten att äga sitt liv och bestämma över sin kropp och sin ekonomi. Vi behöver också fokusera mer på en rättvis och jämställd hälsa och att alla kvinnor och män får rätt till en god arbetsmiljö.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Paulina Brandberg

  • Utredning ska se över den statliga lönegarantin

    Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett nytt, ändamålsenligt och rättssäkert regelverk för den statliga lönegarantin. En myndighet ska ges huvudansvaret för systemet och utgångspunkten ska vara att Skatteverket får det ansvaret. Det nya lönegarantisystemet ska förhindra missbruk av lönegarantin och samtidigt se till att enskilda som har rätt till ersättning snabbt kan få sin utbetalning.

  • Tillsynen av arbetet mot mäns våld mot kvinnor stärks

    Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck stärks med drygt 8 miljoner kronor. Myndigheten har sedan 2021 ett uppdrag inom samma område. För 2023 ligger sedan tidigare 10 miljoner kronor.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens budgetsatsningar mot antisemitism och för judiskt liv

Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat för regeringen. I den budget som presenterades den 20 september finns flera satsningar för att stärka och säkerställa det fortsatta arbetet. Bland annat tillförs Judiska museet, Forum för levande historia och Judiska centralrådet medel och statsbidragen till säkerhetshöjande åtgärder förstärks.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel kommer att förstärkas genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år under 2024–2026. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Regeringen tillför medel till arbetet mot rasism

Arbetet mot rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering förstärks. Regeringen avser att tillföra arbetet 20 miljoner kronor för år 2024 och 10 miljoner kronor för åren 2025 och 2026. Det innebär att cirka 48,5 miljoner kronor kommer att finnas tillgängligt för insatser nästa år.

Innehåll från Paulina Brandberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 138 träffar.