Paulina Brandberg

Paulina Brandberg

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Vi ska växla upp arbetet mot våld i nära relationer och det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Alla former av våld så som fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt ska upphöra. Det handlar om rätten att äga sitt liv och bestämma över sin kropp och sin ekonomi. Vi behöver också fokusera mer på en rättvis och jämställd hälsa och att alla kvinnor och män får rätt till en god arbetsmiljö.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Paulina Brandberg

  • Regeringens budgetsatsningar mot antisemitism och för judiskt liv

    Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat för regeringen. I den budget som presenterades den 20 september finns flera satsningar för att stärka och säkerställa det fortsatta arbetet. Bland annat tillförs Judiska museet, Forum för levande historia och Judiska centralrådet medel och statsbidragen till säkerhetshöjande åtgärder förstärks.

  • Paulina Brandberg på besöksturné med fokus på arbetet mot arbetslivskriminalitet

    Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

    Regeringen prioriterar arbetet mot arbetslivskriminalitet. Nästa vecka kommer jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg att inleda en besöksturné för att sätta fokus på hur denna form av kriminalitet kan stoppas.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel kommer att förstärkas genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år under 2024–2026. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Regeringen tillför medel till arbetet mot rasism

Arbetet mot rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering förstärks. Regeringen avser att tillföra arbetet 20 miljoner kronor för år 2024 och 10 miljoner kronor för åren 2025 och 2026. Det innebär att cirka 48,5 miljoner kronor kommer att finnas tillgängligt för insatser nästa år.

Bild från en pressträff med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister Paulina Brandberg.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister Paulina Brandberg vid en pressträff om skyddade boenden. Foto: Regeringskansliet

Ny reform stärker våldsutsatta i skyddat boende

Personer som bor på skyddat boende är en av vårt samhälles mest sårbara grupper. Nu föreslår regeringen en reform för att stärka rättigheterna för vuxna och barn som vistas i skyddat boende. Genom ett nytt regelverk möjliggörs stöd och hjälp till barnen genom en placering tillsammans med den skyddsökande vårdnadshavaren.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg kollar rakt in i kameran med en allvarlig min.
Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen stärker arbetet för ökad jämställdhet. Fokus ligger på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom beslut om regleringsbreven för 2023 har regeringen fördelat 475 miljoner kronor för arbetet och gett flera myndigheter uppdrag på området.

Innehåll från Paulina Brandberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 133 träffar.