Ylva Johansson

Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Med ett nytt samarbete i mitten av svensk politik är regeringen redo för nya utmaningar. Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och arbetsrätten förändras. Regeringen fortsätter föra en politik för fler jobb. Alla som jobbar ska också ha ett tryggt jobb med en säker arbetsmiljö. Dödsolyckorna på våra arbetsplatser måste få ett slut. Mer behöver göras för att vända utvecklingen."

Aktuellt från Ylva Johansson

  • Utstationeringsutredningen presenterades

    Den 4 juni överlämnade Utstationeringsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Efter överlämningen hölls en pressträff där särskilda utredaren Marie Granlund och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen inför reformeringen

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska som ett första steg inför reformeringen analysera förutsättningarna för denna och genomföra vissa förberedelser.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Utredning tillsätts för att utreda arbetsrätten

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare för att utreda en modernisering av arbetsrätten. Direktiven för utredningen är att fokusera på fyra deluppdrag och den färdiga utredningen ska överlämnas till regeringen i maj nästa år.

Sex statsråd står samlade och tittar in i kameran.
Sex statsråd som tar gemensamt initiativ för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet. Infrastruktur­minister Tomas Eneroth, bostadsminister Per Bolund, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, landsbygdsminister Jennie Nilsson och näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sex ministrar tar gemensamt initiativ för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet

Att förhindra dödsolyckor är en viktig prioritering för regeringen. Därför tar nu sex ministrar ett gemensamt initiativ för att tydligt markera att dödsfall i arbetet är helt oacceptabelt.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Proposition om fredsplikt på arbetsmarknaden

Regeringen har beslutat om en proposition om utökad fredsplikt på arbetsmarknaden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019. Genom regeringens förslag genomförs överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad.

Innehåll från Ylva Johansson

Prenumerera

Totalt 706 träffar.