Cv Anders Kessling

Statssekreterare Anders Kessling ansvarar för frågor om utrikes föddas etablering i samhället.

Ladda ner:

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Personligt

Anders Kessling är född 1971. Han är bosatt i Älta, är gift och har två barn.

Utbildning

1998 – 1999 Forskarutbildning i statsvetenskap, Uppsala universitet

1997 Politices magisterexamen, Linköpings universitet

Befattningar och uppdrag

2016 – Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet

2015 – 2016 Kanslichef, Sekretariatet för samordning och inriktning av Regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen (SIRF), Arbetsmarknadsdepartementet

2011 – 2015 Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet

2007 – 2011 Enhetschef, Enheten för styrning inom migrationsområdet, Justitiedepartementet

2006 – 2006 Enhetschef, Enheten för resurser inom migrationsprocesserna, Utrikesdepartementet

2003 – 2006 Departementssekreterare, Budgetavdelningen, Finansdepartementet

2002 – 2003 Ämnessakkunnig, Länsstyrelseenheten, Finansdepartementet

1999 – 2002 Avdelningsdirektör, Effektivitetsrevisionen, Riksrevisionsverket

1998 – 1999 Doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

1997 – 1998 Byrådirektör, Effektivitetsrevisionen, Riksrevisionsverket

1996 – 1997 Utredare vid Linköpings universitet

Övrigt

2009 Sakkunnig i Asylmottagandeutredningen, SOU 2009:19 "Aktiv väntan – asylsökande i Sverige"

2004 Expert i Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen, SOU 2004:74 "Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv"

2003 Expert i Utredningen om mottagandevillkor för asylsökande, SOU 2003:89 "EG-rätten och mottagande av asylsökande"