Cv Annica Dahl

Annica Dahl ansvarar för arbetsmarknadsfrågor.

Ladda ner:

Photo: Kristian Pohl/the Government offices

Personligt

Annica Dahl är född 1964. Hon är bosatt i Stockholm och har tre barn.

Utbildning

1988 Socionomexamen, Stockholms universitet

Befattningar och uppdrag

2015 – Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet

2012 – 2015 Enhetschef Skolenheten, Utbildningsdepartementet

2006 – 2012 Enhetschef Ungdoms- och folkrörelseenheten,
Integrations- och Jämställdhetsdepartementet samt Utbildningsdepartementet

2002 – 2006 Enhetschef Utvecklings- och analysenheten,
Statens kulturråd

1998 – 2002 Kommunalråd, Södertälje

1998 – 1998 Informationschef, Socialdemokraterna

1994 – 1997 Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet

1992 – 1994 Kurator, Huddinge sjukhus

1990 – 1991 Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen

1989 – 1990 Socialsekreterare, Södertälje kommun

Övrigt

2014 – 2015 Ordförande Oktoberteatern

2003 – 2004 Expert i utredningen om LVM-vården, Socialdepartementet

2002 – 2006 Styrelseledamot, Svenska UNESCO-rådet

1999 – 2002 Styrelseledamot, Statens institutionsstyrelse

1999 – 2001 Ledamot i utredningen Barn i homosexuella familjer, Justitiedepartementet

1991 – 1992 Förtroendeuppdrag, Stockholms läns landsting

1990 – 1991 Ledamot, regeringens samordningsorgan för narkotikafrågor

1986 – 1995 Förtroendeuppdrag, Södertälje kommun