Statssekreterare hos Ylva Johansson

Annica Dahl är statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Statssekreterare Annica Dahl, åt statsrådet Ylva Johansson.
Statssekreterare Annica Dahl Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

CV Annica Dahl

Ladda ner:
CV Annica Dahl

Personligt

Annica Dahl är född 1964. Hon är bosatt i Stockholm och har tre barn.

Utbildning

1988
Socionomexamen, Stockholms universitet

Befattningar och uppdrag

2019-
Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet

2015-2019
Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet

2012-2015
Enhetschef Skolenheten, Utbildningsdepartementet

2006-2012
Enhetschef Ungdoms- och folkrörelseenheten, Integrations- och Jämställdhetsdepartementet samt Utbildningsdepartementet

2002-2006
Enhetschef Utvecklings- och analysenheten, Statens kulturråd

1998-2002
Kommunalråd, Södertälje

1998
Informationschef, Socialdemokraterna

1994-1997
Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet

1992-1994
Kurator, Huddinge sjukhus

1990-1991
Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen

1989-1990
Socialsekreterare, Södertälje kommun


Övrigt

2014-2015
Ordförande Oktoberteatern

2003-2004
Expert i utredningen om LVM-vården, Socialdepartementet

2002-2006
Styrelseledamot, Svenska UNESCO-rådet

1999-2002
Styrelseledamot, Statens institutionsstyrelse

1999-2001
Ledamot i utredningen Barn i homosexuella familjer, Justitiedepartementet

1991-1992
Förtroendeuppdrag, Stockholms läns landsting

1990-1991
Ledamot, regeringens samordningsorgan för narkotikafrågor

1986-1995
Förtroendeuppdrag, Södertälje kommun

 

 

Kontakt

Annica Dahl
Statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Annica Dahl, via registrator