Statssekreterare hos Ylva Johansson

Irene Wennemo, Annica Dahl och Anders Kessling är statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Irene Wennemo

Irene Wennemo ansvarar för frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö, arbetslöshetsförsäkringen och internationella frågor samt Arbetsmiljöverket, Medlingsinstitutet, Arbetsdomstolen, IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) och IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen).

Cv Irene Wennemo

Annica Dahl

Annica Dahl ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, frågor som rör relationer med kommuner och det reguljära utbildningssystemet samt Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet.

Cv Annica Dahl 

Anders Kessling

Anders Kessling ansvarar för etableringsfrågor och frågor som rör SIRF (Sekretariatet för samordning och inriktning av Regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen).

Cv Anders Kessling