Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Stärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

    En utredning får i uppdrag att föreslå reformer för att ytterligare stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det beslutade regeringen i dag.

  • Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

    Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss där en uppgiftsskyldighet införs mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och verksamheterna beskattning, folkbokföring respektive id-kort. Syftet är att förbättra brottsbekämpningen och öka tillförlitligheten i Skatteverkets databaser.

  • Investeringar i utbildning, punktskatter och moms på EU-möten

    Fredag 8 november är det möte i både utbildningsrådet och rådet för ekonomiska och finansiella frågor i Bryssel. Dagen inleds med en gemensam debatt med EU:s finansministrar och utbildningsministrar om investeringar i utbildning. På eftermiddagen diskuterar finansministrarna punktskatter, moms och klimatfinansiering medan utbildningsministrarna tar sig an livslångt lärande och det europeiska området för utbildning.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 5434 träffar.