Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Digital pressträff med Magdalena Andersson och IMF:s verkställande direktör Kristalina Georgieva

    Den 18 januari klockan 15.00 håller finansminister Magdalena Andersson och IMF:s verkställande direktör Kristalina Georgieva en digital pressträff. Pressträffen hålls med anledning av att Magdalena Andersson på måndag tillträder som ordförande för IMFC, Internationella valutafondens högsta rådgivande organ.

  • Två extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen

    Regeringen har i dag överlämnat två extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen. Budgetarna innehåller bland annat förslag kopplade till vaccineringen mot covid-19, ytterligare tillskott till testning och smittspårning samt förlängd ersättning till riskgrupper.

Innehåll från Finansdepartementet

Prenumerera

Totalt 6418 träffar.