Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Finansdepartementet

Som finansmarknadsminister vill jag fortsätta utveckla finansmarknaden i en grönare och mer hållbar riktning. Den finansiella stabiliteten ska vara god och vi ska verka för en finansmarknad som bidrar till ekonomisk trygghet. I budgetarbetet vill jag bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle. Jag vill se ett samhälle där alla människor har goda möjligheter att leva ett gott liv och alla barn har goda uppväxtvillkor.

Aktuellt från Åsa Lindhagen

  • Åsa Lindhagen ny finansmarknadsminister

    Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Åsa Lindhagen är ny finansmarknadsminister på Finansdepartementet. Hon kommer närmast från tjänsten som jämställdhetsminister och minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Åsa har ansvaret för finansmarknadsfrågor och är biträdande finansminister.

Innehåll från Åsa Lindhagen

Prenumerera

Totalt 327 träffar.