Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Finansdepartementet

Som finansmarknadsminister vill jag fortsätta utveckla finansmarknaden i en grönare och mer hållbar riktning. Den finansiella stabiliteten ska vara god och vi ska verka för en finansmarknad som bidrar till ekonomisk trygghet. I budgetarbetet vill jag bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle. Jag vill se ett samhälle där alla människor har goda möjligheter att leva ett gott liv och alla barn har goda uppväxtvillkor.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Åsa Lindhagen

  • Ett nytt hållbarhetsmål för Sjätte AP-fonden

    Sjätte AP-fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet har skickat ut på remiss i dag. Syftet med förslaget är att förstärka och förtydliga regelverket kring Sjätte AP-fondens hållbarhetsarbete. Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen presenterade förslaget vid en pressträff.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll från Åsa Lindhagen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 325 träffar.