Åsa Lindhagen

Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Finansdepartementet

Som finansmarknadsminister vill jag fortsätta utveckla finansmarknaden i en grönare och mer hållbar riktning. Den finansiella stabiliteten ska vara god och vi ska verka för en finansmarknad som bidrar till ekonomisk trygghet. I budgetarbetet vill jag bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle. Jag vill se ett samhälle där alla människor har goda möjligheter att leva ett gott liv och alla barn har goda uppväxtvillkor.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Åsa Lindhagen

  • Ökade möjligheter för gräsrotsfinansiering

    Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss med förslag som syftar till att öka företagens möjligheter till gräsrotsfinansiering vilket särskilt gynnar små och medelstora företag.

    – Vi ser att det här kommer göra det lättare för små och medelstora företag att få in kapital. Det kommer öka förtroendet för plattformar för gräsrotsfinansiering och därmed locka till sig fler småsparare, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Innehåll från Åsa Lindhagen

Prenumerera

Totalt 304 träffar.