Avdelningen för samhällsplanering och bostäder

Publicerad

Avdelningen för samhällsplanering och bostäder (SBA) består av Enheten för bostäder och byggande (BB) och Enheten för samhällsplanering (SPN).

Ansvarsområden och organisation

Tf.chef på avdelningen är Annika Gottberg.

Enheten för bostäder och byggande (BB) ansvarar för frågor rörande:

 • allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 
 • bostadsfinansiering, 
 • bostadsförsörjning,
 • byggande och byggnadsverk,
 • byggforskning, byggprodukter,
 • färdigställandeskydd,
 • konsumentskydd vid byggande och köp av bostäder.

Enheten för samhällsplanering (SPN) ansvarar för frågor rörande:

 • fysisk planering,
 • plangenomförande,
 • markanvändning och bebyggelseplanering,
 • landskaps- och fastighetsinformation,
 • stadsmiljöavtal,
 • stadsutveckling,
 • tillstånd till expropriation,  
 • överklagande inom enhetens ansvarsområden.