Ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet

Finansdepartementets ekonomiska avdelning ska medverka till att de politiska besluten bidrar till en hög och uthållig tillväxt, makroekonomisk stabilitet och en rättvis fördelning. Det gäller såväl i Sverige som inom EU.

Ekonomiska avdelningen arbetar bland annat med:

 • prognoser för konjunkturen och de offentliga finanserna
 • analyser av hur samhällets resurser används och fördelas
 • fördelningsanalyser och långsiktsberäkningar
 • analyser av ekonomins funktionssätt inom de områden som är centrala för ökad sysselsättning, tillväxt och stabilitet
 • konsekvensanalyser av skatte-, bidrags- och välfärdssystem
 • analyser av om större förslag som bereds i regeringskansliet är förenliga med målen för den ekonomiska politiken
 • råd om utformningen av den ekonomiska politiken, ekonomiskt-politiskt samarbete inom EU och OECD

Organisation

Ekonomiska avdelningen består av fem enheter.

 • Makroprognosenheten
 • Enheten för offentliga finanser
 • Fördelningsanalysenheten
 • Enheten för ekonomisk-politisk analys
 • Enheten för analys- och systemstöd

 

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

E-post: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Om du vet namnet på den du ska skicka e-post till:
fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Besöksadress: Jakobsgatan 24, Stockholm
Postadress: Finansdepartementet, avdelningens namn, 103 33 Stockholm