CV Ida Karkiainen

Publicerad

Civilminister

Ladda ner:

Civilminister Ida Karkiainen
Civilminister Ida Karkiainen Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Finansdepartementet

Partitillhörighet

Socialdemokraterna

Ansvarsområde

  • Kommuner och regioner
  • Offentlig upphandling
  • Statlig förvaltning

Personligt

Ida Karkiainen är född 1988. Hon är sambo och har två barn.

Utbildning

2006–2010
Studier i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet 

2003–2006
Gymnasieexamen, naturvetenskapligt program 

Befattningar och uppdrag

2021–
Civilminister 

2018–2021
Riksdagsledamot, konstitutionsutskottet 

2014–2018
Riksdagsledamot, kulturutskottet 

2010–2021
Kommunfullmäktigeledamot i Haparanda 

2010–2014
Ledamot i kommunstyrelsen i Haparanda 

2010–2014
Vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Haparanda 

2011–2014
Näringslivsstrateg och projektledare, region Norrbotten 

2010–2011
Projektledare, kommunledningen i Haparanda 

2005–2010
Butiksbiträde ICA 

Uppdrag

2021
Ordförande i riksdagens råd för Riksrevisionen 

2021
Ledamot i Renmarkskommittén 

2015–2021
Ledamot i insynsrådet, Länsstyrelsen i Norrbotten 

2020–2021
Ledamot i den parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning 

2019–2021
Ledamot i kommittén om förbud mot rasistiska organisationer 

2019–2021
Ledamot i valprövningsnämnden 

2019–2021
Suppleant i riksdagens råd för Riksrevisionen 

2019–2021
Ledamot i kommittén om det offentliga belöningssystemet,
de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget
till hovet 

2018–2020
Ledamot i 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté 

2017–2018
Ledamot i parlamentariska public service-kommittén 

2016–2019
Styrelseledamot i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

2016–
Ordförande i Haparanda arbetarekommun