Lena Micko

Lena Micko, Civil­minister

Civilminister

Finansdepartementet

”Som civilminister är en av mina viktigaste uppgifter att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara sina uppgifter, inte minst att kunna erbjuda medborgarna en god och tillgänglig välfärd. För ett Sverige som håller ihop är det också viktigt med en statlig närvaro över hela landet”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lena Micko

  • Förslag om ett förenklat upphandlingsregelverk till Lagrådet

    Genom ett tydligare regelverk ökar möjligheterna för upphandlade organisationer att arbeta strategiskt med inköp samtidigt som det blir enklare för leverantörerna att bidra på bästa sätt.

    Förslagen syftar till att göra regelverket för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enklare och mer flexibelt. Bakgrunden till förslagen är att utformningen av det nuvarande regelverket har bedömts vara svåröverskådlig och otymplig.

  • Uppdrag till Statens servicecenter att öppna minst 28 nya servicekontor

    Regeringen avser att ge Statens servicecenter i uppdrag att under kommande år öppna minst 28 nya servicekontor på olika platser över hela landet. Beslutet, som fattas under morgondagens regeringssammanträde, innebär en kraftig förstärkning av det statliga servicekontorsnätet som kommer förbättra tillgängligheten till statlig service för enskilda och företag över hela landet.

Innehåll från Lena Micko

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 107 träffar.