Lena Micko

Lena Micko, Civil­minister

Civilminister

Finansdepartementet

”Som civilminister är en av mina viktigaste uppgifter att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara sina uppgifter, inte minst att kunna erbjuda medborgarna en god och tillgänglig välfärd. För ett Sverige som håller ihop är det också viktigt med en statlig närvaro över hela landet”

Aktuellt från Lena Micko

  • Bättre skydd och vägledning för konsumenter

    Regeringen har idag gett Konsumentverket olika uppdrag som ska stärka upp på konsumentområdet. Det handlar dels om att förbättra vägledningen till konsumenter, dels om att analysera situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning.

  • Kommunutredningen presenterade sitt slutbetänkande

    Regeringen har idag tagit emot Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

    - Frågan om hur kommunerna ska klara sina uppdrag idag och framöver är mycket viktig, framförallt för att vi ska kunna garantera en god och tillgänglig välfärd till alla våra medborgare. Därför känns det bra att idag ta emot kommunutredningens slutbetänkande, säger civilminister Lena Micko.

Innehåll från Lena Micko

Prenumerera

Totalt 31 träffar.