Lena Micko

Lena Micko, Civil­minister

Civilminister

Finansdepartementet

”Som civilminister är en av mina viktigaste uppgifter att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara sina uppgifter, inte minst att kunna erbjuda medborgarna en god och tillgänglig välfärd. För ett Sverige som håller ihop är det också viktigt med en statlig närvaro över hela landet”

Aktuellt från Lena Micko

  • Förslag om 28 nya servicekontor på remiss

    Bokstavsutredaren Sven Erik Österberg föreslår att ett antal nya servicekontor inrättas samt att ytterligare myndigheter ansluts till servicekontoren. Förslaget skickas idag ut på remiss i en departementspromemoria.

Innehåll från Lena Micko

Prenumerera

Totalt 80 träffar.