CV Lena Micko

Publicerad

Civilminister

Ladda ner:

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Partitillhörighet

Socialdemokraterna

Ansvarsområde

Kommuner och regioner

Konsumentpolitik

Offentlig upphandling

Statlig förvaltning

Personligt

Lena Micko är född 1955.

Utbildning

1974–1975
Studier i franska vid Linköpings universitet

1971–1974
Treårig humanistisk linje vid Katedralskolan i Linköping 

Befattningar och uppdrag

2019–
Civilminister

2019–2019
Andre vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

2015–2019
Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

2015-2019
Vice ordförande CEMR, Council of European Municipalities
and Regions 

2014–2015
Kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun 

2007–2014
Kommunalråd/vice ordförande kommunstyrelsen 

2001–2006
Kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun 

1999–2000
Kommunalråd, Linköpings kommun 

1992–1999
Resultatenhetschef för arbetsmarknads- och personalfrågor 

1988–1991
Kommunalråd, Linköpings kommun 

1985–1988
Ordförande i Riksförbundet för personal vid invandrarbyråer

1981–1988
Flyktingsamordnare, Linköpings kommun 

1979–1981
Informationssekreterare, Linköpings kommun 

Uppdrag

2017–
Ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott 

2015–2019
Ordförande i KPA Pension 

2012–2015
Ordförande i Socialdemokraternas partidistrikt Östergötland 

2011–2017
Ersättare i Socialdemokraternas verkställande utskott 

2011–2015
Ledamot i KPA Pensionsservice AB 

2011–2015
Ledamot 4:e AP-fondens styrelse 

2007–2011
Ordförande i föreningen Svenskt Flyg 

2007–2011
Ordförande i samhällsbyggnadsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting 

2007–2019
Ledamot i styrelsen och arbetsutskottet i Sveriges
Kommuner och Landsting 

2005–2007
Ordförande i Fortifikationsverkets styrelse 

2003–2005
Ledamot i Bostadskreditnämnden 

2000–2005
Ledamot i Statens Fastighetsverk 

1994–2002
Ledamot i Länsstyrelsen Östergötlands styrelse 

1993–2011
Ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse