Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, Finans­minister

Finansminister

Finansdepartementet

"Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart och fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Sverige har goda möjligheter att ligga i framkant".

Aktuellt från Magdalena Andersson

  • Regler för hållbarhet och kampen mot finansiering av terrorism på EU-möte

    Magdalena Andersson
    Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige när EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts i Bryssel 5 december. En bred dagordning med samarbete mot ekonomisk brottlighet, bättre regelverk för klimat och energi såväl som framtiden för kryptovalutan stablecoins ligger på mötesbordet. Foto: Sveriges EU-representation

    När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffas för årets sista möte i Ekofinrådet står många olika slags frågor på dagordningen. Här finns bland annat samarbetet för att sätta stopp för finansiering av terrorism och penningtvätt liksom bättre regelverk för hållbarhet och utveckling av EU:s kapitalmarknadsunion.

  • Flexiblare skatteregler för avställning av husbilar ska utredas

    Husbilar skiljer sig från andra lätta fordon eftersom de används som fritidsfordon och inte körs så långt som andra bilar. Regeringen anser att detta bör beaktas i skattelagstiftningen. Skatteverket får därför i uppdrag att utreda förmånligare och mer flexibla villkor för återbetalning av skatt för husbilar i samband med att de ställs av.

Innehåll från Magdalena Andersson

Prenumerera

Totalt 723 träffar.