Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, Finans­minister

Finansminister

Finansdepartementet

"Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart och fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Sverige har goda möjligheter att ligga i framkant".

Aktuellt från Magdalena Andersson

  • Pressträff om det makroekonomiska läget och uppföljning av regeringens vidtagna åtgärder

    Den 14 maj presenterarade finansminister Magdalena Andersson en uppdatering av det makroekonomiska läget och hur de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra effekterna för jobb och företag används, däribland en uppdaterad prognos för korttidspermittering.

  • För företagare med anledning av covid-19

    Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

  • Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

    Här sammanfattas informationen om de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av det nya coronaviruset.

Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

Till följd av coronavirusets utbrott presenterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna idag nya åtgärder. Ett äldreomsorgslyft genomförs som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjliggör fler fasta anställningar.

Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Flera av de ekonomiska åtgärder som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser förstärks, bland annat ersättningen för den första sjukdagen och statens ansvar för företagens sjuklönekostnader. Dessutom höjs taket i a-kassan från dag 101.

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Pressträff om det makroekonomiska läget och användningen av regeringens vidtagna åtgärder

Finansminister Magdalena Andersson presenterade en uppdatering av det makroekonomiska läget och hur de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra effekterna för jobb och företag används.

Innehåll från Magdalena Andersson

Prenumerera

Totalt 822 träffar.