Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, Finans­minister

Finansminister

Finansdepartementet

"Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart och fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Sverige har goda möjligheter att ligga i framkant".

Aktuellt från Magdalena Andersson

 • Stora tillskott till välfärd och trygghet redan i år

  Idag presenterade regeringen och samarbetspartierna nya satsningar på välfärd och trygghet. Det handlar om fem miljarder för en stärkt välfärd och 750 miljoner för ökad trygghet under innevarande år.

 • Gröna given och EU:s planeringstermin på årets första Ekofin

  Max Elger
  Statssekreterare Max Elger företräder Sverige i Eurogruppen den 20 januari och i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, den 21 januari. Foto: Sveriges EU-representation

  EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts inom ramen för Ekofin-rådet 21 januari. Det kroatiska ordförandeskapet inleder mötet med att presentera Ekofins arbetsprogram för det närmaste halvåret. På dagordningen står också den europeiska gröna given, EU:s planeringstermin och beskattning av digitala tjänster.

 • Magdalena Andersson presenterade prognos för det ekonomiska läget

  Finansminister Magdalena Andersson presenterade i dag Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och läget i kommunsektorn. Efter ett par år av hög tillväxt började den svenska konjunkturen under förra året mattas av. Handelskonflikter har dämpat världshandeln vilket påverkar svensk varuexport och osäkerheten i världsekonomin minskar investeringsviljan, både i Sverige och i andra länder.

Innehåll från Magdalena Andersson

Prenumerera

Totalt 742 träffar.