Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, Finans­minister

Finansminister

Finansdepartementet

"Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart och fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Sverige har goda möjligheter att ligga i framkant".

Aktuellt från Magdalena Andersson

  • Digital pressträff med finansministern

    Idag klockan 13.00 höll finansminister Magdalena Andersson en digital pressträff där hon presenterade en uppdatering av det makroekonomiska läget.

    I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

  • Ytterligare krisåtgärder för företag

    Flera åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

    I pressmeddelandet finns en teckenspråkstolkad version av sändningen.

Innehåll från Magdalena Andersson

Prenumerera

Totalt 916 träffar.