Magdalena Andersson

Magdalena Andersson, Finans­minister

Finansminister

Finansdepartementet

"Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart och fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Sverige har goda möjligheter att ligga i framkant".

Aktuellt från Magdalena Andersson

  • Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

    Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss där en uppgiftsskyldighet införs mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och verksamheterna beskattning, folkbokföring respektive id-kort. Syftet är att förbättra brottsbekämpningen och öka tillförlitligheten i Skatteverkets databaser.

  • Förslag om att även utländska handlare ska betala kemikalieskatt

    Utländska företag som säljer varor direkt till privatpersoner i Sverige har av praktiska skäl varit undantagna från kemikalieskatt på elektronik. Nu remitterar Finansdepartementet ett förslag om att det undantaget tas bort.

Innehåll från Magdalena Andersson

Prenumerera

Totalt 717 träffar.