Statssekreterare Karolina Ekholm

Karolina Ekholm är statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson.

Ladda ner:

Statssekreterare Karolina Ekholm
Statssekreterare Karolina Ekholm Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Ansvarsområden

  • Ekonomisk politik,
  • Internationellt ekonomiskt samarbete

Biografi

Född 1964, bosatt i Stockholm, sambo

Utbildning

1995
Fil. dr. i nationalekonomi, Lunds universitet
1993
Fil. lic. i nationalekonomi, Lunds universitet
1985-1988
Samhällsvetarlinjen, Uppsala universitet
1980-1983
Gymnasium, samhällsvetenskaplig linje

Befattningar

2009-2014
Vice riksbankschef
2010- (tjänstledig)
Professor vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
2007- 2009
Ledamot i Finanspolitiska rådet
2006-2010 (tjänstledig från mars 2009)
Docent vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
2001-2007
Ledamot i Ekonomiska rådet
2001-2006
Docent på Handelshögskolan i Stockholm
2000-2001
Doktorstjänst på Handelshögskolan i Stockholm
1996-2000
Forskare på Industriens Utredningsinstitut, Stockholm

Kontakt

Karolina Ekholm
Statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Karolina Ekholm, via registrator