Statssekreterare hos Magdalena Andersson

Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Finansminister Magdalena Andersson har tre politiskt anställda statssekreterare.

Max Elger

Max Elger ansvarar för budgetfrågor.

Karolina Ekholm

Karolina Ekholm ansvarar för ekonomisk politik och internationellt ekonomiskt samarbete.

Leif Jakobsson

Leif Jakobsson  ansvarar för skatte- och tullfrågor.