Max Elger

Max Elger, finansmarknadsminister

Finansmarknadsminister

Finansdepartementet

”Mitt uppdrag är att värna den finansiella stabiliteten, att verka för väl fungerande kapitalmarknader, att motverka framtida finanskriser och att på bästa sätt hantera kriser om de trots allt uppstår. Jag ska arbeta för att motverka penningtvätt, främja en hållbar finansiering och stå upp för konsumenter i mötet med oseriösa aktörer och osunda affärsmetoder.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Max Elger

  • Regeringen beslutar om miljardinvestering för att stärka polisens verksamhet

    Regeringen avser att bevilja Fortifikationsverket en investering om 1,8 miljarder kronor för förvärv av fastigheter för Polismyndigheten. Investeringen är ett led i regeringens arbete med att bekämpa den organiserade brottsligheten och stärka polisens verksamhet.

  • Nya åtgärder mot penningtvätt: Förslag mot illegal valutaväxling

    Regeringen har idag presenterat förslag till skärpt reglering av finansiella institut, exempelvis valutaväxlare, i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa förslag skickas nu ut på remiss.

Innehåll från Max Elger

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 45 träffar.