Max Elger

Max Elger, finansmarknadsminister

Finansmarknadsminister

Finansdepartementet

”Mitt uppdrag är att värna den finansiella stabiliteten, att verka för väl fungerande kapitalmarknader, att motverka framtida finanskriser och att på bästa sätt hantera kriser om de trots allt uppstår. Jag ska arbeta för att motverka penningtvätt, främja en hållbar finansiering och stå upp för konsumenter i mötet med oseriösa aktörer och osunda affärsmetoder.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Max Elger

  • Pressbriefing med Max Elger om elprisavtal

    I dag klockan 16.30 håller finansmarknadsminister Max Elger en pressbriefing med anledning av dagens rapportering om fasta elprisavtal.

Innehåll från Max Elger

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 60 träffar.