Mikael Damberg

Porträtt av Mikael Damberg

Finansminister

Finansdepartementet

”Vi ska använda styrkan i svensk ekonomi för att lösa de problem som Sverige brottas med. Fler jobb i hela landet är nyckeln för att få ned arbetslösheten och bryta segregationen. Då ökar också skatteintäkterna och vi kan anställa mer personal i välfärden, fler poliser och öka takten i den gröna industriella revolutionen.”

Genvägar

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Fortsatt EU-arbete för att motverka skatteflykt

    Finansminister Mikael Damberg
    Finansminister Mikael Damberg företräder Sverige när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möts i Bryssel den 18 januari. Minimibeskattning av stora bolag och koncerner är en av mötets frågor. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möts för första gången under franskt ordförandeskap den 18 januari. På dagordningen finns bland annat ett förslag om minimiskatt för koncerner baserat på OECD och G20:s arbete och EU:s planeringstermin. Finansminister Mikael Damberg företräder Sverige.

  • Extra ändringsbudget för 2022 på 18 miljarder kronor

    Regeringen överlämnar den 18 januari en första extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen. Budgeten innehåller åtgärder som syftar till att minska smittspridningen, säkra sjukvårdens resurser för testning och vaccinering, samt lindra konsekvenser för svenska jobb och företag. Den innehåller bland annat förlängningar av det ordinarie omställningsstödet och omsättningsstöden, ytterligare krisstöd till kulturen och idrotten samt återinförd ersättning för karensavdrag.

Innehåll från Mikael Damberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1422 träffar.