Per Bolund

Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

Finansdepartementet

”Jag är en oroad optimist. Vår generations viktigaste uppdrag är att skapa ett samhälle som håller även för de som ska leva långt efter oss. Därför arbetar jag för finansiell stabilitet och ett stabilt bostadsbyggande. Ekonomin ska gynna den som fattar klimatsmarta val.”

Aktuellt från Per Bolund

  • Regeringen föreslår 30 kvadratmeters bostadshus utan bygglov

    Byggnadsarean för komplementbostadshusska utökas från dagens 25 till 30 kvadratmeter från den 1 mars 2020. Det föreslås i en lagrådsremiss som regeringen beslutade om den 25e juli.

  • Staten ska ge ut gröna obligationer senast 2020

    För att främja den svenska marknaden för gröna obligationer och som en del av arbetet med omställningen mot hållbar utveckling, har regeringen beslutat att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att senast 2020 genomföra en emission av gröna obligationer.

Innehåll från Per Bolund

Prenumerera

Totalt 543 träffar.