Per Bolund

Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister

Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

Finansdepartementet

"Mitt främsta uppdrag är att bibehålla den finansiella stabiliteten i Sverige och säkra en trygg och långsiktig ekonomisk utveckling. Jag vill att Sverige möter klimatutmaningen offensivt genom att investera och agera hållbart, både på finansmarknaden och i vår roll som smarta konsumenter."

Aktuellt från Per Bolund

Ökad hållbarhet och ändrade placeringsregler för Första-Fjärde AP-fonderna

Placeringsreglerna ska moderniseras och fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnas till riksdagen idag. Syftet med förslagen är att skapa mer hållbara fonder som ger högre avkastning och därmed högre framtida pensioner.

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet kommer snart behöva underställa sig en rad nya krav som specificeras i propositionen Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem som idag har överlämnats till riksdagen. Syftet med förslagen från Pensionsgruppen är att göra premiepensionssystemet både mer tryggt och mer hållbart i väntan på att ett upphandlat fondtorg är på plats.

Regeringen stärker konsumentskyddet i samband med paketresor

Många resenärer bokar numera sina resor på internet och många reseföretag erbjuder möjligheter att skräddarsy paketresor. Utvecklingen har medfört att vissa resor inte omfattas av det nuvarande regelverket. Regeringen föreslår därför nya regler som ökar skyddet för resenärer. Samtidigt kommer reglerna att främja en välfungerande resemarknad.

Kommande förslag om förstärkt tillfälligt kommunstöd för ensamkommande ungdomar

Regeringen förstärker i vårändringsbudgeten det tillfälliga kommunstödet för att stödja de kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar. Det handlar om en ny satsning på 200 miljoner kronor, som kommer fördelas automatiskt mellan kommuner där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen. Vårändringsbudgeten för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 480 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida