Per Bolund

Per Bolund, Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

Finansdepartementet

”Jag är en oroad optimist. Vår generations viktigaste uppdrag är att skapa ett samhälle som håller även för de som ska leva långt efter oss. Därför arbetar jag för finansiell stabilitet och ett stabilt bostadsbyggande. Ekonomin ska gynna den som fattar klimatsmarta val.”

Aktuellt från Per Bolund

  • Per Bolund tog emot betänkande från utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen

    Den 9 december tog finansmarknadsminister Per Bolund emot betänkande från utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen. Betänkandet överlämnades vid en pressträff av särskilda utredaren Anna-Karin Jatko.

  • Riksbankskommittén överlämnade förslag till ny riksbankslag

    Den 29 november tog finansmarknadsminister Per Bolund emot slutbetänkandet En ny riksbankslag. Betänkandet överlämnades vid en pressträff av Riksbankskommitténs ordförande Mats Dillén.

Innehåll från Per Bolund

Prenumerera

Totalt 585 träffar.