Per Bolund

Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

Finansdepartementet

”Jag är en oroad optimist. Vår generations viktigaste uppdrag är att skapa ett samhälle som håller även för de som ska leva långt efter oss. Därför arbetar jag för finansiell stabilitet och ett stabilt bostadsbyggande. Ekonomin ska gynna den som fattar klimatsmarta val.”

Aktuellt från Per Bolund

  • Lagrådsremiss om skatt på plastbärkassar

    Regeringen har remitterat ett förslag om skatt på plastbärkassar till Lagrådet. Förslaget syftar till att genomföra aviseringen i budgetpropositionen för 2020 om att införa en sådan skatt. Förslaget finns med i januariavtalet och remitteras till Lagrådet som en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • De stora bankerna ges särskilt ansvar för kontantservice i hela Sverige

    Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att säkerställa tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag i hela landet.

Innehåll från Per Bolund

Prenumerera

Totalt 566 träffar.