Cv Per Bolund

Ladda ner:

Per Bolund
Per Bolund Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Finansmarknads och konsumentminster, biträdande finansminister

Partitillhörighet: Miljöpartiet

Ansvarsområde

  • Finansmarknad
  • Konsumentfrågor

Personligt

Född år 1971. Bor i Stockholm. Sammanboende. Tre barn.

Utbildning

2000-2002
Stockholms universitet, oavslutad doktorandutbildning, Institutionen för systemekologi.

1992-1996
Stockholms universitet och Stirling University (Skottland), Fil mag biologi 160 poäng.

1986-1989
Naturvetenskaplig linje, Södra latins gymnasium.

Befattningar

2014-
Finansmarknads och konsumentminster, biträdande finansminister

2011-2014
Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson. Ledamot av finansutskottet.

2010-2011
Stockholms stad Oppositionsborgarråd för Miljöpartiet de Gröna. Ledamot av Stockholms kommunstyrelse.

2006-2010
Riksdagsledamot. Närings- och energipolitisk talesperson. Ledamot av näringsutskottet.

2002-2006
Regeringskansliet, Näringsdepartementet Politiskt sakkunnig med ansvar för infrastruktur, trafikpolitik, IT-frågor och trängselskatt i Stockholm.

1997-1999
Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier Forskningsassistent i forskningsprojekt kring framtidsbilder av hållbara transporter och hållbar stadsutveckling.